Katarzyna Woźniak
Rzeczoznawca Majątkowy

Katarzyna Woźniak

Rzeczoznawca Majątkowy
Numer uprawnień 7077

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Krakowskiej w zakresie Szacowania Nieruchomości. Posiada doświadczenie na rynku w zakresie wyceny oraz analizie i doradztwie na rynku nieruchomości.

Overview

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Katarzyny Woźniak świadczy kompleksowe usługi związane z doradztwem i wyceną nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz gruntów inwestycyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora finansowego i publicznego, kancelarii prawnych.Oferujemy swoim klientom przede wszystkim profesjonalną, rzetelną i terminową realizację usług. Dzięki współpracy ze specjalistami z dziedziny finansów, księgowości, kontrolingu, prawa oraz budownictwa korzystamy ze specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia najlepszych ekspertów.Zdobywamy zaufanie naszych Klientów poprzez indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz otwartość na odrębne potrzeby. Głównym obszarem działania jest miasto Kraków oraz powiaty sąsiednie.

Usługi

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości:

• Nieruchomości lokalowe (prawo własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego),
• Nieruchomości lokalowe użytkowe (handlowe, usługowe, magazynowe, biurowe),
• Nieruchomości przemysłowe,
• Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi,
• Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komercyjnymi,
• Nieruchomości gruntowe niezabudowane,
• Nieruchomości rolne,
• Nieruchomości leśne

Dokonujemy wycen dla potrzeb:

• Transakcji sprzedaży lub nabycia
• zabezpieczenia kredytów hipotecznych
• postępowań skarbowych i podatkowych (darowizn, spadków),
• ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
• podziału majątku,
• ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,wkładów niepieniężnych do spółek,
• przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
• ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
• ubezpieczeniowych
• odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
• wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
• wynagrodzenie z tytułu służebności
• innych celów szczególnych

Oferujemy doradztwo w zakresie:

• analizy rynku nieruchomości
• analizy na potrzeby negocjacji ceny sprzedaży
• badania stanu prawnego nieruchomości
• opracowania i ekspertyzy zgodnie z uzgodnieniami
• opłacalności inwestycji

STREFA KLIENTA

Dane oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny:

• numer Księgi Wieczystej
• wypis z kartoteki lokalu
• dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
• w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu – umowa najmu

• numer księgi wieczystej ( w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą)
• numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
• zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
• podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu)

• numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia,
• wypis z ewidencji gruntów i budynków
• kopia mapy ewidencji gruntów,
• dokumenty techniczne zawierające charakterystykę zabudowy
• aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie na budowę (jeśli zostały wydane)

• numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia,
• wypis z ewidencji gruntów
• mapa zasadnicza lub ewidencyjna
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dane kontaktowe


Katarzyna Woźniak
NIP:669-24-16-931
Telefon: +48 577 707 663
E-mail:biuro@rzeczoznawca-krakow.pl

Zapytanie o wykonanie operatu szacunkowego: